mercredi 5 novembre 2014

Irisleabhar na Gaedhilge á dhigitiú

Irisleabhar na Gaedhilge á dhigitiú
Leagan digiteach den irisleabhar ceannródaíoch Irisleabhar na Gaedhilge le seoladh roimh Cháisc na bliana 2016.

Maitiú Ó Coimín (Samhain 5 2014)

Tá maoiniú €35,000 curtha ar fáil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta d’Acadamh Ríoga na hÉireann chun Irisleabhar na Gaedhilge, a foilsíodh den chéad uair sa bhliain 1882, a dhigitiú.

Cuirfear an tionscnamh i gcrích roimh Cháisc 2016.


________________________